Ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση του ανταγωνισμού

hotel revenue insights - OTA Scanner

Το Ota Scanner είναι μια λύση cloud λογισμικού προσφέροντας στα καταλύματα ακριβή εικόνα των κυριοτέρων καναλιών διανομής τους σε πραγματικό χρόνο, παρακολουθώντας παράλληλα τις τιμές δωματίων των ανταγωνιστών & εντοπίζοντας πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις.

Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή σε συνδυασμό με ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπει στα στελέχη να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, γεγονός που επιτρέπει την αύξηση των εσόδων, την αύξηση του κέρδους και την προστιθέμενη αξία για τους πελάτες.

Οι περιόδοι υψηλής ζήτησης και οι περιόδοι χαμηλής ζήτησης εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο και μπορούν επομένως να βελτιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας μια στρατηγική δυναμικής τιμολόγησης.

hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
hotel Revenue insights - OTA Scanner
EN EL